Bảo trì hệ thống xử lý nước cho nhà máy sản xuất phân bón

Công trình: Xứ lý nước ngành sản xuất phân bón
1. Hệ thống xử lý nước tinh khiết dùng cho sinh hoạt và sản xuất
Công suất: 15m3/ giờ
2. Hệ thống xử lý nước sạch dùng cho lò hơi
Công suất: 25m3/ giờ
Địa điểm: Nhà máy *****, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè
Thời gian: hàng tháng ( Từ 2018 ~ hiện tại)
Khách hàng: Công ty *****, Nhà Bè, Tp. HCM