Nước sạch cho sản xuất mỹ phẩm (Bình Dương, tháng 10/2015)

Công trình: Hệ thống xử lý nước tinh khiết cho sản xuất mỹ phẩm
Công suất: 1500L/giờ
Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương
Thời gian: 10/2015
Khách hàng: Công ty *****, Dĩ An, Bình Dương