Nước uống cho xưởng sản xuất ( Nhơn Trạch, 09/2019)

Công trình: Hệ thống xử lý nước tinh khiết

Công dụng: cấp nước uống tinh khiết cho xưởng sản xuất

Công suất: 500L/h

Khách hàng: Công ty ******, KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thời gian thực hiện: 09/2019