Xử Lý Nước Nồi Hơi Ngành May tại Đồng Nai

Công trình: hệ thống xử lý nước sạch cho nồi hơi

Công dụng: Cấp nước sạch đạt chuẩn cho nồi hơi hoạt động an toàn

Công suất: 60m3/ giờ

Địa điểm: Nhà máy ***, KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai