Hệ Thống Nước Siêu Sạch bằng công nghệ lọc RO.EDI tại Bình Dương

  • Công trình: Hệ thống xử lý nước siêu sạch ngành si mạ
  • Công dụng: cấp nước siêu sạch đạt chuẩn sản xuất sản phẩm si mạ
  • Công suất: 8m3/giờ
  • Thiết bị lắp đặt: RO + EDI
  • Địa điểm: Nhà máy *****, KCN Rạch Bắp, Bình Dương
  • Thời gian thực hiện: 12/2021