Nước sạch cho ngành sản xuất thiết bị ô tô (11/2022)

Công trình: Hệ thống xử lý nước ngành sản xuất thiết bị, phụ tùng ô tô
Công suất: 6m3/hr
Địa điểm: nhà máy ******, h. Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022