Lõi lọc riêng để thay

249.000 VND

1 cái : 189.000 VND
1 hộp 3 cái : 567.000 VND