Co nối chữ L [6mm]

10.000 đ

– Co nối L được sử dụng rộng rãi cho máy lọc nước và các dụng cụ lọc khác
– Kích thước ¼ inch ( 6mm)