- 15%
460.000 VND 390.000 VND
- 35%

Phụ kiện lọc nước

Bộ lọc máy giặt

770.000 VND 500.000 VND
- 35%

Phụ kiện lọc nước

Bộ lọc vòi hoa sen

620.000 VND 400.000 VND
- 35%
Hot

Phụ kiện lọc nước

Đầu vòi tắm hoa sen + 6 lõi lọc

850.000 VND 550.000 VND
- 17%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc nước Post Carbon

300.000 VND 250.000 VND
- 17%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc nước Pre Carbon

300.000 VND 250.000 VND
- 22%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc nước Sediment

320.000 VND 250.000 VND
- 21%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc nước UF Membrane

380.000 VND 300.000 VND
- 25%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc riêng để thay

200.000 VND 150.000 VND
- 22%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc thay thế Furea

320.000 VND 250.000 VND

Phụ kiện lọc nước

Van 3 chiều cho máy lọc nước

150.000 VND