Bộ lọc vòi hoa sen

669.000 VND

Lõi lọc thay thế : 189.000 VND