Máy lọc nước

Máy lọc nước

Bộ lọc nước 5 cấp

5.000.000 VND
- 20%

Máy lọc không sử dụng điện

Máy lọc nước để bàn PTS-100

5.800.000 VND 4.640.000 VND
- 25%
15.350.000 VND 11.512.500 VND
- 25%
15.000.000 VND 11.250.000 VND
- 25%
13.350.000 VND 10.012.500 VND
- 25%
15.850.000 VND 11.887.500 VND
- 25%

Máy lọc không sử dụng điện

Máy lọc nước trực tiếp KHÔNG DÙNG ĐIỆN

4.170.000 VND 3.127.500 VND