Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ vui mừng với đơn hàng từ Seoul Aqua. Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng với bất kỳ một lý do nào đó bạn có thể trả lại hoặc trao đổi hàng cho chúng tôi.

Sản phẩm được trả lại hoặc trao đổi phải đảm bảo trong tình trạng hoàn hảo và bao bì, tem mác còn nguyên vẹn, chưa tháo mở.

Bạn không thể hoàn trả hoặc trao đổi sản phẩm khi đã sử dụng, trừ khi sản phẩm bị coi là lỗi.

Trong mọi trường hợp, việc trả lại hoặc trao đổi sản phẩm có thời hiệu 03 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng.

Liên quan đến bưu chính, đóng gói bảo hiểm và các chi phí trực tiếp sẽ do người gửi chịu trách nhiệm và không được hoàn trả. Xin vui lòng giữ bằng chứng về việc gửi hàng để đối chứng trong trường hợp thất lạc. Chúng tôi nỗ lực để xử lý việc hoàn trả hoặc khiếu nại trong thời hạn 5 ngày làm việc. Việc đổi hàng sẽ được gửi miễn phí nếu món hàng bị lỗi hoặc bị hư hỏng.