HT nước tinh khiết ( Bình Dương, 10/2015)

  • Tên hệ thống: hệ thống lọc nước tinh khiết 
  • Mục đích: sử dụng cho sản xuất mỹ phẩm.
  • Công suất: 1500L/H
  • Địa điểm: Tân Đông Hiệp –  Dĩ An – Bình Dương
  • Thời gian thực hiện: tháng 10/2015.